09/01

Bezwaar concentreert zich op het recht op een gratificatie vanwege een 25-jarig ambtsjubileum. Kernpunt is in hoeverre een periode van een dienstverband elders in mindering komt op de ambtsduur van het predikantschap.

De generale commissie oordeelt dat de rechten (alsook de verplichtingen) van een predikant in art. 1 van de generale regeling predikantstraktementen is gekoppeld aan een predikantsplaats. Nu betrokken predikant gedurende ruim 8 jaren niet in het ambt stond, op een standplaats van een predikant was gevestigd of in een daarmee gelijk te stellen positie stond, was er geen sprake van een 25-jarig ambtsjubileum.