08/01S [zie ook 03/01 en 08/01]

Appellanten verzoeken opschorting van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de provinciale commissie met betrekking tot de beëindiging van de centrale diensten tot de generale commissie heeft beoordeeld of het bestreden besluit in stand kan blijven.

De discussies over het gebruik van het kerkgebouw vinden al plaats vanaf 1994 en sinds 1998 is er sprake van procedures, zonder dat tot nog toe de rechtmatigheid van die besluiten bij onherroepelijke beslissing is vastgesteld. Tegenover het belang van appellanten bestaat van de zijde van de centrale kerkenraad onvoldoende belang om het besluit uit te voeren voordat de generale commissie heeft beslist. Ter meer waar de generale commissie het beroep binnen afzienbare tijd zal behandelen. Het verzoek tot opschorting is toegewezen.

08/01 [zie bij 03/01]