02/01

Een echtpaar wenst pastorale hulp en steun te ontvangen van een andere dan de predikant aan wie de pastorale zorg in de betreffende wijk is opgedragen.

Beoordeling:

Het is de vrijheid van de kerkenraad om de gemeente geografisch te verdelen in twee werkgebieden. Het beleid om de pastorale zorg te verdelen tussen de twee predikanten en de inwoners van die wijken aan deze verdeling te binden, is niet onredelijk te noemen.

Er dient evenwel voldoende ruimte te zijn om in bepaalde gevallen van dit beleid af te wijken. Met name (maar niet alleen) bij diepingrijpende gebeurtenissen als ziekte en dood behoren de persoonlijke wensen van de betrokken gemeenteleden zoveel mogelijk gerespecteerd te worden. Goed overleg tussen de predikanten kan oplossingen bieden, zulks met behoud van het beginsel van de geografische verdeling.

De bestreden beslissing wordt bevestigd.