01/00

Een bezwaar tegen besluit van de Triosynode om de kerkelijke opleiding te Groningen te beëindigen. Het besluit wordt onbegrijpelijk, niet voldoende gemotiveerd en onzorgvuldig genoemd. De generale commissie heeft het bezwaar opgevat als een bezwaar tegen de ratificatie van dat besluit.

Termijn: bezwaarden worden ontvankelijk verklaard omdat ze pas op 15 december 1999 door een brief van de RU Groningen kennis konden nemen van het op 2 december 1999 genomen besluit.

Inhoudelijk: gelet op de noodzaak van concentratie en de gevolgde procedure oordeelt de generale commissie dat de generale synode in redelijkheid tot het bestreden besluit kon komen.