P-32/99 II

Verzoek ingevolge ord. 19-17-1 om herziening. Er worden echter geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd die kunnen leiden tot herziening van de beslissing van P-32/99. Deze strekte alleen tot de verklaring dat de verkiezing ongeldig was, de rechtsgevolgen van de beslissing van de provinciale commissie worden door die verklaring, ingevolge ord. 19-16-5, niet aangetast.