16/99S

Opschortingverzoek van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de provinciale commissie dat de CK een nieuw besluit moet nemen op het verzoek tot overschrijving naar een andere wijkgemeente toegewezen.

Een nieuw besluit van de CK hangende de beroepsprocedure zou de noodzaak van verdere besluitvorming of verdere procedures mee kunnen brengen; het alsnog inwilligen van het perforatieverzoek door de CK zou niet zonder meer kunnen worden teruggedraaid bij eventuele vernietiging van de beslissing van de provinciale commissie door de generale commissie.

Van enig concreet en zwaarwegend belang bij verweerster tot het onmiddellijk verkrijgen van een nieuw besluit van de CK is niet gebleken; de uitspraak van de PC laat de mogelijkheid open dat een dergelijk besluit niet de beoogde inwilliging van het perforatieverzoek zou leiden.