16/99

De generale commissie beslist conform de uitspraak in de zaken 08/98, 10/98 en 12/98.

Nu betrokkenen niet voldoen aan het redelijk te achten tijdscriterium van 10 jaren en er overigens geen bijzondere gronden van individuele aard nopen tot toewijzing van het perforatieverzoek, en een nieuwe wijkindeling op zichzelf niet wijst op het ontstaan van zodanige pastorale nood dat daarin niet redelijkerwijze kan worden voorzien volgens de regeling die daarvoor ter plaatse van kracht is, heeft de CK het perforatieverzoek in redelijkheid kunnen afwijzen.