14/99 en 15/99 (de beide zaken zijn identiek)

Op 2 augustus is een beroepsschrift ontvangen gedateerd 22 juli tegen de beslissing van de provinciale commissie van 25 juni. Desgevraagd geeft het college van kerkvoogden aan dat het beroepschrift om niet duidelijke redenen enige tijd in het ongerede is geraakt tussen tijdstip van verzending en tijdstip van ontvangst.

De beroepstermijn van 30 dagen dient het belang dat het moment waarop beslissingen onherroepelijk worden, vaststaat. De generale commissie oordeelt dat van de beroepstermijn niet dan in zeer bijzondere gevallen kan worden afgeweken. De door het college van kerkvoogden genoemde omstandigheden rechtvaardigen deze afwijking niet.  Daarom dient het college niet ontvankelijk te worden verklaard.