09/99

Bezwaar tegen besluit van de CK betreffende de verkoop van de wijkkerk. Appellanten zien er kennelijk aan voorbij dat het niet tot de bevoegdheid van de kerkelijke rechter behoort het beleidsplan van de CK en de daaruit voortvloeiende beleidskeuzes volledig te beoordelen.

Ook de overige bezwaren treffen geen doel.