03/99

Een beroepschrift namens 109 gemeenteleden is afgewezen. Zij waren niet ontvankelijk verklaard in hun bezwaar tegen het besluit van de CK dd. 18 juni 1998. Het  bezwaarschrift was binnengekomen op 29 sept. 1998. Het beroep op communicatieproblemen in verband met de vakantieperiode rechtvaardigt niet de afwijking van de beroepstermijn.