01/98

Bezwaar tegen de beslissing van het breed moderamen van de generale synode waarin het zijn oordeel geeft over het functioneren van een orgaan van bijstand van de generale synode. Dit oordeel bevat geen rechtsgevolg en bevat dus geen besluit als bedoeld in ord. 19-1.

Het moderamen heeft een gesprek gevoerd met de bezwaarde en een delegatie van de Raad, waarvan een uitvoerig verslag aan betrokkene is toegezonden, die daarop uitvoerig heeft kunnen reageren. De beslissing is aldus zorgvuldig voorbereid door hoor en weder­hoor, zodat een bezwaar tegen de behandeling van de klacht ongegrond moet worden verklaard.

De generale commissie beoordeelt niet de kwaliteit van de over en weer gebezigde argumenten: de kerkelijke rechter beoordeelt de rechtmatigheid van besluiten en handelingen en niet de doelmatigheid.