22/97

Termijn: omdat de generale commissie het niet uitgesloten acht dat appellanten de beslissing van de provinciale commissie niet heeft ontvangen, worden ze ontvankelijk verklaard in hun beroep tegen die beslissing (die reeds acht maanden geleden is gegeven, maar waarvan zij pas 27 dagen geleden kennis kregen).

Inhoudelijk: de beslissing van de provinciale commissie wordt bevestigd. De appellanten hebben eerst de weg van correspondentie met de PKC gevolgd en daarna aan die commissie kennis gegeven dat bezwaar zal worden gemaakt. De generale commissie ziet daarin geen reden dat niet tijdig (desnoods nog ongemotiveerd) bezwaar kon worden ingediend.

De bezwaren dat de PKC in hetzelfde gebouw zit als de provinciale commissie en dat de PKC niet op de bezwarentermijn heeft gewezen, worden door de generale commissie niet overgenomen en de beslissing van de provinciale commissie wordt bevestigd.