19/97

Bezwaar tegen de thans voorgenomen 'eenwording' van kerken reeds dadelijk niet ontvankelijk verklaard. Een besluit tot fusie is nog niet genomen, wel zijn in het verleden een aantal voorbereidende besluiten tot stand gekomen. Tegen een nog niet genomen besluit kan niet worden opgekomen.