09/97

Klacht tegen de fictieve weigering van de provinciale commissie om (binnen een redelijke termijn) een beslissing te nemen inzake een ingediend bezwaarschrift.

Tegen een verzuim van de provinciale commissie staat geen voorziening open in ord. 19-13-1 e.v. Daarom is het bezwaarschrift niet ontvankelijk.