06/97

Wat appellanten inbrengen tegen het onderdeel van de bestreden beslissing waarbij zij in het gelijk zijn kan niet tot vernietiging leiden. Voor het overige brengen ze geen kerkrechtelijke bezwaren tegen de beslissing van de provinciale commissie in, zodat deze kan worden bevestigd.

Ten overvloede merkt de generale commissie op dat zij buiten de haar door de kerkorde opgedragen taak geen invloed heeft op kerkelijke lichamen en lidmaten. Het wegnemen van moeilijkheden in en tussen organen van gemeente en kerk is opgedragen aan de visitatie.