02/97

Bezwaar tegen de wijze van verkiezing van een ouderling-kerkvoogd. De beslissing van de provinciale commissie is blijkens ord. 3-24 een eindbeslissing. Dit wordt niet anders omdat de provinciale commissie de bezwaren heeft behandeld op de voet van ord. 19, ook niet nu de kerkenraad in gebreke is gebleven door de bezwaren niet door te zenden. De commissie had de doorzendingstermijn kunnen negeren en de bezwaren op de voet van ord. 3-24 kunnen behandelen.