01/97 S

Opschortingverzoek met betrekking tot een besluit van de PKC: daarover is de generale commissie niet bevoegd te oordelen. Beroep staat open op het generaal college van toezicht. Opschortingverzoek met betrekking tot een besluit van de orgelcommissie: volgens de generale regeling voor de werkwijze van de orgelcommissie art. 8 is de generale commissie wel bevoegd. Het advies van de orgelcommissie in de zin van art. 4 van de generale regeling is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter op te vatten als een besluit in de zin van ord. 19-1-3.

Voor opschorting is echter geen aanleiding omdat door het besluit geen onomkeerbare situatie is geschapen die in geval van vernietiging van het besluit niet of slechts met aanzienlijk verdere besluitvorming zou kunnen worden teruggedraaid. De bezwaarden zijn namelijk niet gehouden de bewuste voorwaarden reeds uit te voeren hangende de behandeling van het bezwaarschrift. Daarom valt niet in te zien waarom de beslissing van de generale commissie in de bodemprocedure niet zou kunnen worden afgewacht.