25/96

Bezwaar tegen het uitblijven van een antwoord op brieven aan het breed moderamen van de generale synode. De brief is inmiddels (met excuses over de termijn van beantwoording) beantwoord. Het antwoord op brieven van meer algemene aard laat ten gevolge van de druk van meer spoedeisende zaken veelal (te) lang op zich wachten. Het breed moderamen van de generale synode is doende de procedure te verbeteren.

Omdat de brief inmiddels beantwoord is en de procedure verbeterd wordt, heeft bezwaarde geen belang meer bij zijn zaak en wordt hij niet ontvankelijk verklaard.