22/96

Appelante heeft bezwaar dat bij de afkondiging en bekendmaking van een tuchtmaatregel jegens de predikant niet de naam is bekend gemaakt van degene die de predikant heeft aangeklaagd; zij meent dat er daardoor sprake is van rechtsongelijkheid.

De generale commissie toetst of de provinciale commissie bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen. Het persoonlijk belang van appellante (wegens in het verleden opgedane persoonlijke ervaringen in verband met een echtscheiding) kan geen rol spelen, als zijnde niet direct bij de tuchtmaatregel betrokken belang.

Van belang is te onderstrepen dat de rol van de klager na het voorleggen van de klacht is uitgespeeld.

[De rol van de klager is per 1 september 1996 gewijzigd door een nieuw artikel ord. 11-7-1a; aantek. PvdH]

Wie de klacht heeft ingediend is voor de beslissing en de bekendmaking niet relevant. De beslissing treft de aanklager niet. De kerkenraad heeft niet in strijd met de kerkorde gehandeld. De provinciale commissie heeft terecht geoordeeld dat geen belang aanwezig is om de naam van de aanklager openbaar te maken.