20/96 S II

Gevraagde opschorting van handelingen van de CK niet ontvankelijk verklaard omdat er geen beroepschrift aanhangig is. Voor zover zij een beroep wensen te doen op ord. 19-8-5 (het melden van nalatigheid in het gevolg geven aan een beslissing aan de organen voor het opzicht) berust de beslissing daarover niet bij de voorzitter maar bij de voltallige commissie. De voorzitter zal de brief voorleggen aan de generale commissie.