20/96 III

Verzoek om gebruik te maken van de bevoegdheid krachtens ord. 19-8-5.

Reeds in de vorige beslissing zag de generale commissie geen aanleiding ord. 19-8-5 toe te passen. Nu is daarvoor des te minder aanleiding nu de visitatie heeft plaatsgevonden, met alle betrokkenen is gesproken, het beleidsplan is goedgekeurd door PKC en PDC. De CK heeft de gemeente ook niet onjuist voorgelicht over het beëindigen van de diensten in de betrokken wijkkerk. Het verzoek wordt daarom afgewezen.