20/96 II en 23/96 II

Verzoek om toepassing te geven aan ord. 19-8-5. De generale commissie oordeelt dat de CK niet nalatig is in de naleving of tenuitvoerlegging van de beslissing van de generale commissie, nu hij doende is een beleidsplan op te stellen en de visitatoren zijn ingeschakeld en dat er derhalve geen aanleiding bestaat gebruikt te maken van de bevoegdheid op grond van ord. 19-8-5.