19/96

De hervormde gemeente vindt het vanuit een oogpunt van het omgaan met Gods Woord onaanvaardbaar zich nu aan te passen en over te gaan tot bevestiging van een ouderling-kerkvoogd, die, als de burgerlijke rechter de gemeente in de civiele procedure gelijk zou geven, dan weer van zijn taak zou moeten worden ontheven. Daarom wenst zij thans niet aan aanpassing mee te werken.

De generale commissie heeft er begrip voor dat de gemeente zo zorgvuldig wil omgaan met het ambt van ouderling-kerkvoogd. Hier moet echter zwaarder wegen dat de gemeente dient uit te gaan van de rechtsgeldigheid van de synodale besluiten zolang deze niet door de rechter bij onherroepelijke uitspraak nietig zijn geoordeeld.

Bovendien heeft de gemeente zichzelf in de situatie gebracht die zij kennelijk in strijd met Gods Woord acht: niets belet haar zich voor goed aan te passen aan de huidige beheersstructuur.

De bestreden beslissing wordt bevestigd.