17/96

De provinciale commissie heeft het bezwaar van de PKC tegen het besluit van de kerkvoogdij (met vrij beheer) tot oprichting van een stichting met het doel daarin kerkelijk vermogen onder te brengen en tegen het besluit tot inbreng van kerkelijk vermogen in de stichting gegrond geoordeeld en die besluiten vernietigd.

De hervormde gemeente voert aan dat de provinciale commissie verzuimd heeft hoor en wederhoor te plegen en dat de besluiten juist waren.

Het laatste bezwaar wordt niet toegelicht en kan niet slagen. Het eerste gaat niet op: als de uitnodiging ten gevolge van een ongeval te laat kwam, blijft die omstandigheid voor rekening van de kerkvoogdij. Bovendien is een kerkvoogd alsnog telefonisch gehoord en heeft hij daarbij het standpunt van de gemeente kunnen toelichten.