14/96 II

Uit een aanvullend beroepsschrift en de reactie daarop blijkt dat reeds eerder besloten was tot invoering van een rooster dat beide wijkgemeenten de mogelijkheid biedt om iedere zondag een kerkdienst in het kerkgebouw te houden. Als de voorzitter deze feiten en omstandigheden had kunnen meewegen, zou de beslissing anders hebben geluid.

Daarom wordt het schorsingsverzoek alsnog afgewezen.