14/96 S

Verzoek om het besluit tot toepassing van ord. 2-30 en een commissie in te stellen 'om te doen wat des centrale kerkenraads is' op te schorten.

De beide wijkgemeenten zijn reeds sinds jaren kennelijk niet in staat om tezamen de centrale gemeente te vormen, met name omtrent het gebruik van het kerkgebouw zijn telkens problemen tussen hen gerezen. Daarom duldt de situatie in de visie van het breed moderamen van de generale synode geen verder uitstel.

Tenuitvoerlegging van het bestreden besluit zal het ingrijpende gevolg (kunnen) hebben dat het aantal kerkdiensten van de wijkgemeente (aanzienlijk) zal verminderen, terwijl dit ingrijpend gewijzigd rooster tenminste zou moeten gelden voor het gehele komende seizoen.

De voorzitter acht het in beginsel niet gewenst, zolang de beslissing niet is genomen, in de bestaande situatie wijziging aan te brengen, tenzij er zwaarwegende belagen bestaan.

Het schorsingsverzoek wordt toegewezen.