11/96

Ds. X meent dat de raad voor de predikantstraktementen zijn functie om verantwoordelijk te zijn voor de regeling van de onkostenvergoeding voor predikanten niet behoorlijk vervult. De generale commissie voor het opzicht heeft hem verwezen naar de regionale commissie die echter de klacht niet in behandeling nam, omdat het in ord. 11 gaat over de vervulling van ambt of functie van individuele personen.

De generale commissie verstaat de brief als een verzoek om toepassing van ord. 19-3-2 en beslist dat het breed moderamen van de generale synode bevoegd is de klachten te beoordelen. De grenzen die aan de taken van de raad worden gesteld worden bewaakt door het orgaan van de kerk dat bevoegd is tot instelling van de raad, dus het breed moderamen van de generale synode.