04/96S

Verzoek om opschorting van de uitvoering van de beslissing van de commissie ord. 13-50 tot uitbetaling van de vergoeding van de telefoonkosten conform de Generale Regeling afgewezen. Het gaat om reeds enkele jaren geleden gemaakte telefoonkosten, terwijl er bij uitbetaling geen onomkeerbare situatie zou ontstaan. In dat geval kan het college de uitgekeerde vergoeding verrekenen met toekomstige betalingen.