04/96

De generale commissie kan een beslissing van de commissie ex ord. 13-50 slechts vernietigen op de in ord. 13-5-4 aangegeven gronden. Het college van kerkvoogden bestrijdt dat de onkostenvergoeding van toepassing is nu in het ministerie van predikanten een afwijkend voorstel aan de orde is geweest dat stilzwijgend is geaccepteerd, welke regeling inmiddels is vastgelegd op de (goedgekeurde) ligger waarvan alle wijkpredikanten een kopie hebben ontvangen.

De vergoeding van de telefoonkosten is vastgelegd in de Generale Regeling voor de predikantstraktementen die wordt vastgesteld middels een met veel rechtswaarborgen omgeven procedure. De door de kerkvoogdij genoemde regeling is niet op die wijze tot stand gekomen. Reeds daarom kan deze wijziging geen rechtsgevolgen hebben voor betrokkene, nu ook overigens niet gebleken is dat betrokkene van deze (procedure)regeling uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.