22/95

Bezwaar niet ontvankelijk verklaard op grond van de termijn. Ook als de commissie rekening houdt met een redelijke vakantieperiode, dan nog is het bezwaar te laat ingediend. De omstandigheid dat betrokkene de tijdslimiet van ord. 19-9-1 niet kende brengt daarin, zoals de commissie meermalen heeft overwogen, geen verandering.