13/95

Bezwaar tegen de diaconie die niet wil ingaan op een voorstel tot minnelijke schikking inzake de problemen rond de veiling van een boerderij en de verpachting van daarbij behorende gronden. Bezwaarde wenst tevens herstel van de relatie met de kerk waarvan de diaconie deel uitmaakt.

De beslissing van de provinciale commissie wordt vernietigd voor zover het bezwaarde niet ontvankelijk is verklaard. De generale commissie oordeelt dat het verzoek niet slechts gericht was op het afwikkelen van de tussen partijen gevoerde procedures maar ook op het bereiken van een oplossing van de pastorale problemen die gerezen zijn. In zoverre heeft bezwaarde een door de kerkelijke rechter te beschermen belang en is hij ontvankelijk.

Het bezwaar dat de diaconie geen gesprek wil voeren over de veiling en verpachting is echter ongegrond. Bezwaarde wil daarin de civielrechtelijke en financiële aspecten aan de orde stellen, maar door de beslissing van de burgerlijke rechter is daaraan een einde gekomen. Daarbij dient bezwaarde zich neer te leggen.

Om een oplossing van de pastorale problemen na te streven zou een gesprek van pastorale aard met predikant en kerkenraadsleden plaats kunnen hebben, wellicht in bijzijn van enige leden van de diaconie. Echter zonder voorwaarden vooraf, en met inachtneming van het feit dat de zaak door de uitspraken van generale commissie en de burgerlijke rechter is geëindigd.