10/95

Bezwaar tegen de verklaring van de generale synode van 24 maart 1995 (Afhouding van het Avondmaal als middel van kerkelijke tucht), gericht aan de leden van de generale commissie, ‘zijnde van het mannelijk geslacht’. Aan bezwaarde is gevraagd een motivering te zenden aan de generale commissie. De toelichting is echter opnieuw slechts aan de mannelijke leden gericht, waarop de commissie oordeelt dat – nu appellant klaarblijkelijk opzettelijk een ontoelaatbaar onderscheid maakt tussen de leden van de generale commissie - op deze brief bij de beoordeling van het bezwaar geen acht kan worden geslagen en bezwaarde niet ontvankelijk dient te worden verklaard.