16/94

Bezwaar tegen het besluit van de CK om alle kerkdiensten van de wijkgemeente als gezamenlijke diensten te doen plaatshebben in de gereformeerde kerk ter plaatse.

De beslissingsbevoegdheid tot het houden van gemeenschappelijke kerkdiensten berust bij de betrokken kerkenraden, terwijl de centrale kerkenraad de plaats van de kerkdiensten vaststelt.

Het bestreden besluit is genomen nadat de wijkgemeente meermalen haar leden heeft geraadpleegd. De wijkkerkenraad en de CK hebben hun in deze toekomende beleidsvrijheid niet op onredelijke wijze gebruikt. Bestreden besluiten zijn na zorgvuldige afweging genomen, daarom hoefde de CK niet voor nadere advisering of bemiddeling te kiezen.

De omstandigheid dat appellant en een minderheid van de leden van de wijkgemeente een ander besluit hadden gewenst, maakt het bestreden besluit niet onzorgvuldig, in het licht van de situatie (het voortschrijdende SoW-proces en het betrekkelijk geringe kerkbezoek).