01/94 (voorzitter)

Het verzoek om opschorting toegewezen. Het betreft het besluit van de CK waarin overschrijving wordt geweigerd. De generale commissie moet over de vraag wanneer sprake is van 'een andere modaliteit van prediking en catechese' haar jurisprudentie nog ontwikkelen. Zonder opschorting moet de CK andere verzoeken toewijzen, die straks moeilijk meer ongedaan kunnen worden gemaakt. De voorzitter acht het daarom niet verstandig zolang de beslissing door de generale commissie nog niet is genomen in de bestaande situatie wijzigingen aan te brengen.

Hoewel de procedure reeds veel tijd heeft gekost en voor betrokkenen onbevredigend moet zijn geweest, valt niet in te zien waarom de beslissing van de generale commissie niet zou kunnen worden afgewacht.

01/94

Bij een verzoek om overschrijving naar een andere wijkgemeente zal de CK de vraag incidenteel dienen te beantwoorden, aan de hand van de in de regeling neergelegde criteria. Het aangevochten besluit van de CK om in het algemeen geen perforatie toe te staan en voor noodsituaties uitsluitend een regeling inzake pastorale begeleiding van een andere wijkpredikant te treffen, kan daarom geen stand houden.

Bezwaarden leggen aan hun verzoek andere modaliteit van prediking en catechese ten grondslag. Nu beide wijkgemeenten gerekend worden tot de GB bestaan er wel enige klimaat- en accentverschillen maar is geen sprake van een andere modaliteit. Een modaliteit is ook ruimer dan het aanhangen van de prediking van een bepaalde predikant. De perforatie regeling is ook niet bedoeld om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de kerkenraad van of de stemverhoudingen binnen de (wijk)gemeente.

Over de stemonthouding doet de generale commissie dezelfde uitspraak als vervat in 02/93.