17/93

Bezwaar tegen het in pacht geven door de diaconie aan anderen dan bezwaarde.

De provinciale commissie had zich niet bevoegd verklaard. Deze beslissing wordt vernietigd (op de gronden als in beslissing 15/93).

Het bezwaar is tijdig ingediend: de termijn waarbinnen een bezwaar kan worden ingediend vangt niet aan op de datum van het besluit van de diaconie, maar na de goedkeuring door de PDC.

Bezwaarde is echter niet ontvankelijk omdat hij het bezwaar in volle omvang heeft voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Hij heeft daarom geen afzonderlijk te beschermen belang meer bij een beslissing van de kerkelijke rechter op dat bezwaar.

Het argument dat een uitspraak van een commissie van bezwaren en geschillen een extra argument kan opleveren in de procedure voor de burgerlijke rechter acht de generale commissie geen in een procedure voor de kerkelijke rechter te beschermen belang, al was het maar omdat voorkomen moet worden dat de burgerlijke en de kerkelijke rechter over hetzelfde geschil tegenstrijdige beslissingen nemen.