12/93

Bezwaar behelst het verwijt aan de kerkenraad dat deze heeft meegewerkt aan het in gang zetten van een procedure ex ord. 13-30.

De kerkenraad speelt bij het in gang brengen van deze procedure geen rol: de bevoegdheid daartoe is voorbehouden aan het breed moderamen van de PKV. Wel dient de kerkenraad op verzoek van dit breed moderamen zijn mening over de ambtsbediening kenbaar maken.

De wijze waarop de kerkenraad die inlichtingen verstrekt leent zich in beginsel niet voor een bezwaar op grond van ord. 19.

Nu de cie 13-30 heeft beslist dat er onvoldoende redenen zijn om de band tussen predikant en gemeente los te maken, zijn appellanten niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang.