07/93

Het besluit van de provinciale commissie wordt bevestigd waarin dhr. X niet ontvankelijk wordt verklaard in zijn bezwaar. Hij voelt zich gekwetst door het optreden van de kerkenraad. De kerkenraad heeft daarover zijn spijt betuigd. Het bezwaar richt zich niet tegen een bepaald kerkenraadsbesluit en daarom is dhr. X. niet ontvankelijk.