06/93

Bezwaar tegen het besluit van de centrale kerkenraad om overschrijving naar een andere wijkgemeente te weigeren.

Een besluit tot inschrijving in een andere wijkgemeente kan slechts op beperkte gronden worden genomen. De provinciale commissie kan niet volstaan met het beoordelen of bij het besluit de kerkordelijke procedure is gevolgd, maar heeft aan de hand van de neergelegde criteria te toetsen of op grond van de situatie het verzoek in redelijkheid kon worden geweigerd.

In dit geval is er geen sprake van een modaliteitsverschil als bedoeld in ord. 2-10-2b (een modaliteit is ruimer dan het aanhangen van de prediking van een bepaalde predikant), maar gaat het bezwaarden erom invloed uit te oefenen op de samenstelling van de kerkenraad van de wijkgemeente van voorkeur. Daarvoor is de regeling echter niet gegeven.

Ook de problemen in de pastorale contacten met de predikant en kerkenraadsleden van de wijkgemeente van inwoning is geen grond voor overschrijving. De kerkenraad heeft betrokkenen enkele keren bezocht en zij kunnen van de predikant van voorkeur alle pastorale zorg ontvangen die zij wensen.