05/93 S

Opschortingverzoek gevraagd tot de beslissing is genomen op het beroepschrift tegen de geldigheid van het besluit van de kerkenraad om naast de traditionele viering van het heilig avondmaal de gemeenteleden gelegenheid te geven aan andere vormen deel te nemen, waarbij kinderen en niet belijdende leden worden toegelaten.

Het besluit wordt in strijd geacht met de kerkorde (in het bijzonder art. XVIII).

De ambtsdragers onder de verzoekers menen daarom dat zij voor zodanige viering geen verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Het besluit wordt opgeschort, omdat de discussie in de gemeente reeds acht jaar duurt, er nog geen viering met niet belijdende leden in kinderen heeft plaatsgevonden en voor de kerkenraad onvoldoende belang bestaat op zijn besluit uit te voeren voordat de generale commissie heeft beslist.

[er is geen uitspraak 05/93; aantek. PvdH]