04/93

Bezwaar tegen de weigering van de CK tot overschrijving naar een andere wijkgemeente, op grond van behoefte aan andere modaliteit van prediking en catechese.

De CK voert aan dat overschrijving niet noodzakelijk is voor het kunnen participeren in een andere modaliteit van prediking en catechese omdat alle kerkdiensten binnen de centrale gemeente in het zelfde kerkgebouw worden gehouden. Omdat er tussen de wijkgemeenten sprake is van verschillen in benadering ten aanzien van diverse fundamentele punten van geloofsbeleving kan aan verweerders de door de kerkorde geboden mogelijkheid om volwaardig lid te worden van een andere wijkgemeente niet onthouden worden.

Het verweer van de CK dat hij gerechtigd is een terughoudend beleid te voeren, omdat het toestaan van de overschrijvingen de tegenstellingen tussen de wijkgemeenten zal versterken en zal leiden tot opsplitsing van de gemeente in drie blokken, kan door de CK niet worden geconcretiseerd. De generale commissie oordeelt dat de CK in elk individueel geval zal moeten beoordelen of de belangen van de betrokken wijkgemeenten zich tegen het verzoek om overschrijving verzetten.