03/93

Bezwaar tegen een synodebesluit niet ontvankelijk verklaard. Bezwaarde is door het bestreden besluit niet in zijn werkelijk belang getroffen, hij bekleedt geen ambten of betrekkingen (behoudens zijn lidmaatschap NHK) waarvan de uitoefening door het bestreden besluit in relevante mate wordt geraakt.