24/92

Bezwaar tegen een brief van het moderamen van de generale synode waarin het IKV wordt aangemerkt als kerkelijk lichaam en de arbeid van het IKV als hervormd kerkewerk.

De stichting die het bezwaar inbrengt is niet in enig werkelijk belang getroffen en daarom niet ontvankelijk.

[de generale commissie gaat niet in op de vraag of de stichting zelf wel ontvankelijk is: een bezwaar kan alleen worden ingediend door een kerkelijk lichaam en dat is de stichting niet; aantek. PvdH]