P-17/92

Een zaak wordt terugverwezen naar de provinciale commissie omdat de provinciale commissie, in strijd met ord. 19-10, heeft nagelaten in haar uitspraak de vereiste duidelijkheid te scheppen.

De provinciale commissie had bepaald dat de centrale kerkenraad een verzoek met betrekking tot de grenzen van de wijkgemeenten diende te heroverwegen, rekening houdende met de gevoelens…

De provinciale commissie had - als ze het besluit onjuist achtte - het besluit moeten vernietigen en of zelf in de zaak moeten voorzien of bepalen dat de centrale kerkenraad een nieuw besluit zou nemen, met inachtneming van de aanwijzingen van de provinciale commissie. Nu heeft ze zich met name niet uitgelaten over de vraag of het bestreden besluit in stand bleef of dat de centrale kerkenraad een nieuw besluit diende te nemen.