17/92

Een bezwaar wordt niet ontvankelijk verklaard omdat het weliswaar binnen 30 dagen na arrestatie van de notulen is ingediend, maar de vergadering waarin het bestreden besluit is genomen was zelf vier maanden eerder gehouden en appellant was daarin zelf aanwezig.

Het bezwaarschrift is dus niet tijdig ingediend.