15/92

Een bezwaar tegen de vastgestelde rekening van de diaconie is niet ontvankelijk verklaard. Betrokkene heeft geen belang, nu niet de juistheid van de berekeningen of de verslaglegging ter discussie staat; het bezwaar richt zich tegen de aard van sommige uitgaven. Die zijn gedaan en kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden.

Overigens is de commissie wel bevoegd van deze bezwaren kennis te nemen. Tegen een door de kerkenraad vastgestelde en door de PDC goedgekeurde rekening staat geen bijzondere voorziening open, zodat de algemene bezwarenregeling van ord. 19 van toepassing is.