14/92

Een bezwaar tegen besluiten van de GFR die ertoe leiden dat quota van de diaconieën worden gevraagd ter financiering van personeel, administratie en public relations, wordt ongegrond verklaard.

De GFR beheert de kas algemeen kerkewerk (ord. 16-18-1), de inkomsten worden gevormd door een omslag, het quotum (ord. 16-18-3f), dat ook over diaconieën wordt geheven (ord. 16-19-1b). De besteding vindt plaats overeenkomstig ord. 16-18-2. Niet is gebleken dat de GFR in strijd met deze ordinanties heeft gehandeld of oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van ter beschikking gestelde gelden.