12/92

Een bezwaar van een evangelisatievereniging tegen de weigering van het breed moderamen van de generale synode om een deelgemeente in te stellen, wordt afgewezen.

De evangelisatievereniging kan niet worden aangemerkt als kerkelijk lichaam in de zin van ord. 1-15-2. Maar omdat de indieners leden van de hervormde gemeente zijn wordt het bezwaarschrift ontvankelijk verklaard.

Het breed moderamen van de generale synode kan de procedure om te komen tot een deelgemeente pas in werking stellen als naar het gezamenlijk oordeel van de visitatoren-provinciaal en de visitatoren-generaal de andere mogelijkheden niet toereikend of mogelijk zijn. In dit geval luidde het gezamenlijk advies het verzoek tot vorming van een deelgemeente niet in te willigen en behoefden de brede moderamina niet te worden geraadpleegd.

Bovendien heeft het breed moderamen voldoende recht gedaan aan de belangen van de evangelisatievereniging door de kerkenraad te wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor deze gemeenteleden en door de provinciale visitatie in te schakelen.