11/92

Een bezwaar tegen het niet-instellen door het moderamen van de generale synode van een gekwalificeerde commissie van onderzoek naar het beleid van de commissie werelddiakonaat is ongegrond verklaard.

Het moderamen is weliswaar bevoegd om een commissie van onderzoek in te stellen (op grond van ord. 1-23-1), maar is tot een dergelijk ingrijpend en belastend onderzoek pas verplicht als bijzondere omstandigheden daartoe zouden noodzaken en deze bijzondere omstandigheden zijn niet gebleken.

De diaconie kan de bezwaren op minder belastende wijze aan de orde stellen, bijvoorbeeld door het vragen van gerichte informatie, of door de bezwaren via de afgevaardigde naar de generale synode aan de orde te laten stellen.