10/92

Tegen een uitspraak van de regionale commissie voor het opzicht met betrekking tot een bezwaar tegen belijdenis en wandel van een ambtsdrager in verband met herbevestiging als ouderling, staat geen enkele mogelijkheid van beroep open. Dat volgt uit ord. 19-3 in samenhang met ord. 3-11-9 en 10.