02/92

Bezwaar tegen een passage in de brochure 'Kerstening als Kerkewerk' niet ontvankelijk verklaard wegens termijn overschrijding. X. heeft geen omstandigheden genoemd waaruit kan blijken dat hij redelijkerwijs pas in jan. 1992 kennis kon nemen van de brochure die in april 1991 verscheen.